Folianti : Boekhandel, Uitgeverij en Cursuswerk   Admin

Laatste Update: Apr 11 2024         Momenteel 77 boeken

op titel
op auteur
op uitgeverij
Aanbevolen boeken

Aanbevolen boeken die u kunt kopen bij Folianti.
U kunt ze bestellen door op de betreffende titel te klikken en ze aan uw winkelmandje toe te voegen.

De levensloop van Paulus - Informatie over Paulus' leven vinden we in zijn brieven en in de Handelingen der Apostelen, het tweede boek van de evangelist Lukas. De meeste Paulusstudies halen de gegevens uit beide bronnen door elkaar. In dit boek over de levensloop van Paulus laat Peter van 't Riet zien dat de brieven van Paulus heel andere informatie over hem bevatten dan de Handelingen. De verschillen tussen beide bronnen zijn zo groot dat de Handelingen beter gelezen kunnen worden als een midrasjtransformatie die Lukas op Paulus heeft toegepast. Lukas was niet de eerste kerkhistoricus, maar een narratief theoloog. Met zijn joodse betoog in verhaalvorm heeft hij een messiaanse strategie uitgestippeld die in veel opzichten verschilde van Paulus' eigen messiasopvattingen. De levensloop van Paulus zal menig lezer aan het denken zetten. Voor meer info over dit boek klik hier. Wij verkopen dit boek voor € 17.50

Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld - In dit boek - Paulus' jeugd en jonge jaren deel 2 - laat de auteur zien welke invloed de Grieks-Romeinse wereld gehad heeft op de brieven van Paulus. Aan de orde komen de Romeinse cultuur ('Paulus' is een Romeinse naam!), de filosofische stromingen van het Stoïcisme en Platonisme die in zijn tijd vermengd werden, en de alom verbreide mysteriegodsdiensten. Aan de hand van veel voorbeelden laat de auteur zien wat van die vier verschijnselen is terug te vinden in de authentieke brieven van Paulus en hoe zij zijn theologie hebben bepaald. Ook nu weer worden veel uitspraken van Paulus begrijpelijk, ook voor hedendaagse lezers. Voor meer info over dit boek klik hier. Wij bieden dit boek aan voor € 24.95

Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus - Dit boeiende en vernieuwende boek leest als een detective naar het joodse karakter van het Evangelie van Johannes. Dat evangelie is altijd voor anti-joods gehouden. In dit boek laat de auteur zien dat dit evangelie niet geschreven is door de apostel Johannes, maar komt uit een kring rond Jezus' vriend en discipel Lazarus. Het vierde evangelie is nauw verwant met de joodse groep van de Essenen (bekend van de Dode-Zeerollen), een priesterbeweging die in de tijd van Jezus aan de rand van het jodendom opereerde. Centraal in dit evangelie staat de vraag hoe joodse christenen aan het eind van de 1e eeuw moesten omgaan met de verwoeste tempel en de verloren offerdienst in Jeruzalem en welke betekenis het leven van Jezus voor hen had in die situatie. Voor meer info over dit boek klik hier. Wij bieden dit boek aan voor € 18.50

Na bestelling krijgt u van ons per e-mail een offerte voor de betaling.

Voor meer informatie over het werk van Peter van 't Riet kunt u terecht op zijn website www.petervantriet.nl.

AANBEVOLEN
De levensloop van Paulus

Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld

Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus

Als een duif naar het land van de oorlog


Uw Winkelmandje
Momenteel heeft u 0 boeken in uw winkelmandje met een totale waarde van € 0

Bijbel - Brieven van Paulus Bijbel - Tora Joods-christelijke dialoog
Bijbel - Evangeliƫn Israƫl Joodse geschiedenis
Bijbel - Tenach Jodendom Samaritanen