Folianti : Boekhandel, Uitgeverij en Cursuswerk   Admin

Laatste Update: Apr 17 2019         Momenteel 382 boeken

op titel
op auteur
op uitgeverij
Aanbevolen boeken

Aanbevolen boeken die u kunt kopen bij Folianti.
U kunt ze bestellen door op de betreffende titel te klikken en ze aan uw winkelmandje toe te voegen.

Paulus' jeugd en jonge jaren - In dit boek laat de auteur zien dat de vaak ingewikkelde brieven van Paulus begrijpelijk worden als we ze plaatsen binnen het hellenistische Jodendom van de 1e eeuw. Deze vorm van Jodendom is weinig bekend in de christelijke kerken met als gevolg dat Paulus' brieven vaak slecht begrepen worden. Besproken worden het Hellenisme, het hellenistische Jodendom en de Griekse Bijbelvertaling (Septuagint) uit Paulus' tijd. Daarna laat de auteur aan de hand van vele voorbeelden zien wat daarvan is terug te vinden in de authentieke brieven van Paulus. Langs deze weg worden veel uitspraken van Paulus begrijpelijk, ook voor hedendaagse lezers.
Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland zijn € 3,90. Wij bieden dit boek aan voor € 22.50

De levensloop van Paulus - Informatie over Paulus' leven vinden we in zijn brieven en in de Handelingen der Apostelen, het tweede boek van de evangelist Lukas. De meeste Paulusstudies halen de gegevens uit beide bronnen door elkaar. In dit boek over de levensloop van Paulus laat Peter van 't Riet zien dat de brieven van Paulus heel andere informatie over hem bevatten dan de Handelingen. De verschillen tussen beide bronnen zijn zo groot dat de Handelingen beter gelezen kunnen worden als een midrasjtransformatie die Lukas op Paulus heeft toegepast. Lukas was niet de eerste kerkhistoricus, maar een narratief theoloog. Met zijn joodse betoog in verhaalvorm heeft hij een messiaanse strategie uitgestippeld die in veel opzichten verschilde van Paulus' eigen messiasopvattingen. De levensloop van Paulus zal menig lezer aan het denken zetten.
Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 3,90. Wij verkopen dit boek voor € 17.50

Christendom Ć  la Jezus - In dit boek wordt de joodse oorsprong van het christendom besproken aan de hand van liturgische thema's zoals de eredienst, de schriftlezingen, de feesten, de rustdag, de liturgische grondhouding, de opbouw van de eredienst, het gebed, de doop en de maaltijd.
Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland zijn € 3,90. Wij bieden dit boek aan voor € 20.50

Zonder Tora leest niemand wel - Een inleiding in het joodse karakter van de evangeliën. Het behandelt de Hebreeuwse taal en gedachtewereld van de evangelisten, de wijze waarop zij gebruik maakten van joodse bronnen, het dagelijkse joodse leven in hun verhalen en het midrasjkarakter van hun evangeliën. Ook de eeuwenlange verwijdering van het christendom ten opzichte van het jodendom en aan de toenadering die plaatsvindt sinds de Tweede Wereldoorlog komen aan de orde. Het boek leidt tot een andere kijk op de evangeliën dan gangbaar is in de christelijke theologie.
Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland zijn € 3,90. Wij bieden dit boek aan voor € 18.50

Lukas de Jood - Bij eerste verschijning door de pers 'uitdagend' en 'verfrissend' genoemd. Na 30 jaar nog altijd actueel. Helder en zonder omwegen wordt het joodse karakter van het Evangelie van Lukas en de Handelingen der Apostelen blootgelegd. Lukas was niet de Griek waarvoor hij eeuwenlang gehouden werd, maar een jood die schreef voor een joods publiek. Een must voor ieder die het Nieuwe Testament wil begrijpen als verzameling joodse boeken!
Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland bedragen € 3,90. Wij bieden dit boek aan voor € 18.50

Lukas versus MatteĆ¼s - De evangelisten waren creatieve joodse verhalenvertellers. Zij schreven geen verslag van historische gebeurtenissen rond Jezus, ook voegden zij niet allerlei bronnenmateriaal aan elkaar. Evangeliën zijn joodse midrasjliteratuur, vandaag ook wel narratieve theologie genoemd. Het zijn theologische betogen over de beste strategie om de messiaanse tijd naderbij te brengen. Daarover verschilden Matteüs en Lukas met elkaar van mening. Uitvoerige vergelijking van hun verhalen brengt dat aan het licht.
Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland zijn € 3,90. Wij bieden dit boek aan voor € 18.50

Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus - Dit boeiende en vernieuwende boek leest als een detective naar het joodse karakter van het Evangelie van Johannes. Dat evangeli wordt altijd voor anti-joods is gehouden. Dit boek laat zien dat dit evangelie niet geschreven is door de apostel Johannes, maar komt uit een kring rond Jezus' vriend en discipel Lazarus. Het vierde evangelie is nauw verwant met de joodse groep van de Essenen (van de Dode-Zeerollen), een priesterbeweging die in de tijd van Jezus aan de rand van het jodendom opereerde. Centraal in dit evangelie staat de vraag hoe joodse christenen aan het eind van de 1e eeuw moesten omgaan met de verwoeste tempel en de verloren offerdienst in Jeruzalem en welke betekenis het leven van Jezus voor hen had in die situatie. Voor meer info over dit boek klik hier. De verzendkosten in Nederland bedragen € 3,90. Wij bieden dit boek aan voor € 18.50

Na bestelling krijgt u van ons per e-mail een offerte voor de betaling.

Voor meer informatie over het werk van Peter van 't Riet kunt u terecht op zijn website www.petervantriet.nl.

AANBEVOLEN
Paulus' jeugd en jonge jaren

De levensloop van Paulus

Christendom à la Jezus

Zonder Tora leest niemand wel

Lukas de Jood

Lukas versus Matteüs

Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus


Uw Winkelmandje
Momenteel heeft u 0 boeken in uw winkelmandje met een totale waarde van € 0

Bijbel - Algemeen Geschiedenis - Algemeen Jodendom - Joodse mystiek
Bijbel - Archeologie Geschiedenis - Tweede Wereldoorlog Jodendom - Kunst
Bijbel - Nieuwe Testament Godsdienst Jodendom - Literatuur
Bijbel - Oude Testament Israel - Jeruzalem Jodendom - Liturgie
Bijbel - Tenach Israel - Land en volk Jodendom - Nederland
Bijbel - Vertalingen Israel - Platenboeken Jodendom - Rabbijnse literatuur
Christendom - Algemeen Israel - Taal & Cultuur Jodendom - Schrijvers/geleerden
Christendom - Christelijke visies op Israƫl Jodendom - Algemeen Kinderboeken
Christendom - Theologie Jodendom - Geschiedenis Kunsten
Christendom - Verhouding tot jodendom Jodendom - Godsdienst Literatuur
Filosofie en ethiek Jodendom - Hebreeuws Mens, Maatschappij en Onderwijs