Nieuwsarchief

Mogen niet-joden joodse symbolen gebruiken?

14-12-2021 - In de rubriek Vragen en Antwoorden is een item toegevoegd over het gebruik van joodse symbolen door niet-joden. Je vindt het hier.


Het boek Joodse humor is uitverkocht

27-11-2021 - De titel Joodse Humor is momenteel uitverkocht. In het voorjaar van 2022 zal een nieuwe uitgave worden verzorgd waarschijnlijk via Amazon.com. In de nieuwsbrief van Peter van 't Riet (zie rechts op deze pagina) zal die worden aangekondigd.


Nieuwsbrief 36

23-11-2021 - De 36ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 36.


Het Paulusbeeld van de Britse theoloog Tom Wright

23-11-2021 - Aan de rubriek Artikelen onder Nieuwe Testament is een artikel toegevoegd over het Paulusbeeld van Tom Wright, een vooraanstaand Britse theoloog. Peter van 't Riet bespreekt kritisch de uitgangspunten van Wright's Paulusonderzoek en wat daar discutabel aan is.


Interview met Israel Bible Center

20-11-2021 - Eind augustus werd Peter van 't Riet geïnterviewd door het Israel Bible Center over zijn boek Luke, the Jew. Begin november was de verwerking van het interview gereed. Op de Engelstalige pagina Interview kun u het hele interview in drie gedeelten van 20 minuten bekijken.


Nieuwsbrief 35

12-10-2021 - De 35ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 35.


Hebreeuwse en Aramese woorden in de evangeliën

11-10-2021 - Aan de website is een artikel toegevoegd over het belang van de betekenis van Hebreeuwse en Aramese woorden en namen voor de uitleg van evangelieverhalen. Het is te vinden in de rubriek Artikelen onder Nieuwe Testament.


Nieuwe brochure verschenen in de Folianti-reeks

16-08-2021 - In de Folianti-reeks is de 44ste brochure verschenen over de grote joodse geleerde Jochanan ben Zakkai. Jochanan leefde van ca. 0 tot 85 CJ en geldt als grondlegger van het huidige, rabbijnse Jodendom. Door zijn vredelievende en tollerante houding en door zijn helder inzicht in de politieke ontwikkelingen wist hij de brug te slaan tussen het Jodendom van vóór en van na de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel in 70 CJ. Omdat Jochanan een tijdgenoot was van Jezus van Nazareth, de apostelen en de evangelisten, is zijn leven ook voor de studie van het Nieuwe Testament van groot belang. Voor meer informatie over deze brochure: klik hier.

De inhoud verscheen eerder als serie van drie korte artikelen in het Judaica Bulletin Jrg. 34.


Vraag en antwoord over de Stenen Tafels met de Tien Geboden

25-06-2021 - In de rubriek Vragen & Antwoorden is een nieuw item geplaatst over het contractkarakter van de Stenen Tafelen met de Tien Geboden.


Nieuw verschenen: Paul, Child of the Greek-Roman World

07-06-2021 - Vandaag verscheen op Amazon.com de vertaling van het boek Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld onder de Engelse titel Paul, Child of the Greek-Roman World. Daarin heb ik de invloed van de Romeinse cultuur, de Stoïsch en Platonistische filosofie en de mysteriereligies op Paulus' zeven authentieke brieven en op zijn theologie besproken. De voortreffelijke vertaling werd bezorgd door Dick Broeren Sr.


Nieuwsbrief 34

30-04-2021 - De 34ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 34.


Vragen over de videolezing "Is het vierde evangelie anti-joods?"

23-04-2021 - Over de videolezing "Is het vierde evangelie anti-joods" (te zien op de home-page) bereikten mij enkele vragen, die ik heb beantwoord in de rubriek Vragen & Antwoorden. Komen er meer vragen binnen dan zal ik vraag (anoniem) en antwoord eraan toevoegen.


Video-opname van de lezing "Is het vierde evangelie anti-joods?"

18-04-2021 - Voor de Arboretumkerk in Wageningen maakte ik een video-opname van mijn lezing "Is het vierde evangelie anti-joods". De opname is voorlopig te zien op de home-page. Over enige tijd zal hij verplaatst worden naar de rubriek 'Lezingen'.


Discussie over Paulus' gebruik van Genesis in Galaten 4

31-03-2021 - Toegevoegd aan de Engelse pagina Discussions is een korte discussie gevoerd op de website Academia.edu over Paulus' gebruik van Genesis in Galaten 3. Dit naar aanleiding van het artikel Abraham in the Greek East van Maren R. Niehoff.


Vragen en antwoorden over de tekst van de Hebreeuwse Bijbel

31-03-2021 - Ik had een kort "mailgesprek" over de tekst van de Hebreeuwse Bijbel met een lezer van deze website. Welke Bijbelhandschriften hebben daarbij een rol gespeeld en hoe moeten we het geïnspireerde karakter ervan zien


Nieuwsbrief 33

16-02-2021 - De 33ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 33.


Nieuwe brochure verschenen in de Folianti-reeks

15-02-2021 - In de Folianti-reeks is de 43ste brochure verschenen over het Sjêma-gebed uit de joodse gebedspraktijk. Dat gebed is een vast onderdeel van het ochtend- en avondgebed. Na een beknopte inleiding volgen de teksten van het gebed en zijn inleidende en afsluitende lofzeggingen. Verscheidene woorden en woordgroepen worden aansluitend bij elk onderdeel toegelicht. Ook de wijze waarop de voorschriften die in het gebed vermeld staan, in praktijk worden gebracht, passeren de revue: de gebedsriemen (têfillien), de gebedsmantel (talliet) met kwasten (tsietsiet) en het kokertje aan de deurposten van het huis (mêzoezah). Zo ontstaat een goed beeld waarover het gaat in de joodse gebedspraktijk: God prijzen om wat Hij doet voor zijn volk en je als mens bezinnen op je taak in de wereld. Voor meer informatie over deze brochure: klik hier.


Een gesprek over christelijke liturgie in joods perspectief

31-12-2020 - In oktober had ik een mailwisseling met Piet Bremer over de vraag hoe christelijke liturgie eruit zou moeten zien als we willen aansluiten bij de joodse start van het Christendom. Deze mailwisseling hebben we omgezet in de vorm van een vraaggesprek, dat willicht voor andere lezers van mijn werk ook interessant zou kunnen zijn. Je vindt het in de rubriek Liturgische zaken


Discussie over een allegorische lezing van Genesis

28-12-2020 - In december voerde ik een korte discussie op de website Academia.edu over de allegorische lezing van Genesis naar aanleiding van het artikel Torah Thought & Torus van Bettina Morello. Op de Engelse pagina Discussions kun je er kennis van nemen.


Diverse vragen en antwoorden toegevoegd

27-12-2020 - In de rubriek Vragen & Antwoorden zijn weer diverse vragen en antwoorden toegevoegd over: de historiciteit van Bijbelverhalen; de vraag of er in Deuteronomium sprake is van Israëlitische Selbsthass; het joodse geloof in de onsterfelijkheid van de ziel.


Vraag en antwoord over de hemelvaart van Elia

18-11-2020 - Toegevoegd in de rubriek Vragen & Antwoorden onder Hemelvaart (2) is een item over de hemelvaart van Elia in 2 Koningen 2. Heeft deze iets te maken met het einde van Mozes' leven? En wat is het verband met de hemelvaart van Jezus in het Nieuwe Testament?


Vraag en antwoord over de betekenis van Jezus

29-10-2020 - Mij bereikten enige tijd geleden enkele vragen die ik als volgt zou willen samenvatten: Als het dogma van de goddelijkheid van Jezus niet meer geloofwaardig is, wat kan dan de betekenis van Jezus nog zijn voor christenen? Ieder zal op die vraag zijn/haar eigen antwoord moeten geven. Het mijne is hier te lezen: De betekenis van Jezus (1).


Nieuwsbrieven terug te lezen op de website

29-10-2020 - Onder de pagina Nieuws is een subpagina Nieuwsbrieven toegevoegd. Daar kun je voortaan de nieuwebrieven die verstuurd zijn sinds 2020 vinden om nog eens na te lezen: Nieuwsbrieven.


Vraag en antwoord over Job

24-10-2020 - Ik kreeg een vraag over het bijbelboek Job. Job was een rechtvaardige. Wat betekent zijn leven voor gewone mensen? Mijn antwoord is te lezen onder Job (1).


Vraag en antwoord over het bestaan van de ziel

22-10-2020 - Ik kreeg een vraag over het bestaan van de ziel voorafgaand aan het fysieke leven en welke betekenis het antwoord op die vraag zou kunnen hebben voor het leven van Jezus. Mijn antwoord is te lezen onder Het bestaan van de ziel (1).


Engelstalige pagina met commentaren en discussies toegevoegd

20-10-2020 - Op de Engelstalige website Academia.edu voer ik zo nu en dan een discussie met andere academici of geef ik commentaar op bijbeluitleg, exegetische uitgangspunten en methoden. Deze discussies zijn te lezen op de nieuwe pagina Discussions op het Engelstalige gedeelte van de website (zie de Britse vlag rechtboven).


Nieuwsbrief 32

06-09-2020 - Begin september werd de 32ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 32.


Nieuwe lezing over Joodse scheppingsverhalen.

25-8-2020 - Aan de lijst met lezingen die ik verzorg, is een lezing toegevoegd over Joodse scheppingsverhalen. Wat is de betekenis van de vaak fabelachtige scheppingsverhalen die de rabbijnen in de loop van de eeuwen vertelden? Dachten ze werkelijk dat de wereld zo was ontstaan? Of was het ze om iets anders te doen? Voor meer info: klik hier.


Engelse vertaling van boek over Paulus.

9-7-2020 - Twee jaar werkten Dick Broeren en ik samen aan de vertaling van het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Nu is die onder de titel Paul, a Hellenistic Jew? verschenen bij uitgeverij Folianti in een paperback zowel als een e-boek editie en te koop op Amazon.com. Voor meer info over deze vertaling: klik hier. Om het boek te bestellen: klik hier.


Twee vragen en antwoorden toegevoegd

30-6-2020 - Ik kreeg een vraag over het boek 'God ervaren' van Friedrich Weinreb. Mijn antwoord vind je onder Joodse mystiek (2). Een tweede vraag betrof het verhaal over Elia in 1 Koningen 19 en speciaal de opdracht die Elia krijgt in vers 5. Als je de intrigerende verhalen over de profeten Elia en Elisja bestudeert, kom je allerlei eigenaardigheden tegen die veel vragen oproepen. Mijn antwoord op de huidige vraag is te lezen onder Elia-verhalen (1).


Vragen en antwoorden over talenten en ponden

25-5-2020 - Naar aanleiding van mijn artikel over de gelijkenissen van de talenten (Matteüs) en de ponden (Lukas) kwamen er drie vragen binnen. De beantwoording is te vinden in de rubriek V&A Nieuwe Testament


Nieuw artikel over twee gelijkenissen

30-4-2020 - In de rubriek Artikelen - Nieuwe Testament is een artikel geplaatst over twee gelijkenissen van Jezus: die van de talenten (Matteüs 25:14-30) en die van de ponden (Lukas 19:11-27). Hoewel beide gelijkenissen veel gemeen hebben, zijn er ook grote verschillen die de uitleg ervan totaal anders maken. 


Vragen en antwoorden over wonderen

26-4-2020 - In de rubriek Vragen & Antwoorden is een item geplaatst met een drietal vragen en antwoorden over de wonderen van Jezus in de evangeliën. Welke betekenis kunnen die voor moderne bijbellezers nog hebben tegen de achtergrond van de joodse traditie? Het item sluit af met een korte notitie over de verhouding tussen geloof en wetenschap.


Vraag en antwoord over profetie

14-4-2020 - In de rubriek Vragen & Antwoorden is een nieuw item verschenen over het verschil in opvatting over profetie in Christendom en Jodendom.


Nieuwsbrief 31

26-3-2020 - Eind maart verscheen de 31ste nieuwsbrief van Peter van 't Riet. De inhoud ervan kun je hier nalezen: Nieuwsbrief 31.

This is the website of Peter van 't Riet