Nieuws

Verkoop van boeken van Peter van 't Riet via Amazon Nederland

De voorraden van sommige boeken van Peter van 't Riet zijn bij internetboekhandel Folianti zodanig geslonken dat een andere wijze van verkoop is gezocht. Geen grote voorraden meer met tijdrovende bestel-, betaal- en verzendprocedures, maar printing on demand via Amazon Nederland. Op die manier blijven de boeken voor een breed publiek verkrijgbaar. De boeken waar nog wel voorraden van zijn, blijven voorlopig verkocht worden bij boekhandel Folianti.


Derde avond van de cursus 'Midrasjkarakter van de evangeliën'

15-2-2023 - Voor de derde avond van de cursus 'Midrasjkarakter van de evangeliën' hadden de cursisten de hoofdstukken 3 en 5 van het boek Zonder Tora leest niemand wel bestudeerd. Vragen over de stof konden zij tijdens de bijeenkomst stellen, waarna die besproken werden. Het tweede deel van de avond besprak de docent de midrasjachtergrond van Lukas' verhaal van de genezing van een verschrompelde hand op sjabbat (Lukas 6:6-11). Na afloop spraken de deelnemers uit dat een cursus als deze wat hen betreft voor herhaling vatbaar is, liefst zelfs met iets meer avonden.


Vragen en antwoorden over Jezus, joden en christenen

14-2-2023 - In de rubriek Vragen & Antwoorden Nieuwe Testament  zijn vijf nieuwe items geplaatst over Jezus, de oorspronkelijke Jezusbeweging en de navolging van Jezus. Verder in de rubriek Vragen&Antwoorden Christendom twee items over de verhouding tussen joden en christenen vandaag.


Tweede avond van de cursus 'Midrasjkarakter van de evangeliën'

1-2-2023 - Voor de tweede avond van de cursus 'Midrasjkarakter van de evangeliën' hadden de cursisten de hoofdstukken 2 en 4 van het boek Zonder Tora leest niemand wel bestudeerd. Vragen over de stof konden zij voorafgaand toesturen aan de docent. Dat leverde zoveel stof om te bespreken op, dat de hele tweede bijeenkomst eraan besteed kon worden. Voor de bijeenkomst op 15 februari is afgesproken dat de cursisten hun vragen mondeling meenemen en inbrengen. Het tweede deel van die avond zal de docent dan een evangelieverhaal bespreken vanuit de midrasjachtergrond ervan.


Cursus 'Midrasjkarakter van de evangeliën' van start

18-1-2023 - De Leerhuiscursus 'Het midrasjkarakter van de evangeliën' is van start gegaan met 26 cursisten. Tijdens de eerste avond is het midrasjkarakter van de geslachtsregisters van Jezus in de evangeliën van Matteüs en Lukas besproken. Door middel van deze geslachtsregisters hebben beide evangelisten hun visie op Jezus kort samengevat met beiden een heel ander resultaat. De volgende bijeenkomsten zijn op 1 en 15 februari.


Nieuwsbrief 39

22-10-2022 - De 39ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 39. In deze nieuwsbrief de aankondiging van een cursus in januari-februari over het midrasj-karakter van de evangeliën.


Nieuwsbrief 38

1-7-2022 - De 38ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 38.


Drie items toegevoegd in de rubriek Artikelen Jodendom

1-7-2022 - Aan de rubriek Artikelen Jodendom werden vandaag drie artikelen toegevoegd: Wie waren de Farizeeën (1), Wie waren de Farizeeën (2) en Jochanan ben Zakkai, Grondlegger van het rabbijnse Jodendom (3).


Nummer 45 in de Folianti-reeks is verschenen:

Talenten en ponden - Twee verschillende gelijkenissen van Matteüs en Lukas

29-6-2022 - In de Folianti-reeks is het 45e nummer verschenen. Het gaat over de gelijkenissen van de talenten bij Matteüs en van de ponden bij Lukas. Hoewel er veel overeenkomsten tussen beide zijn, zijn er ook grote verschillen. Hoe valt dat te verklaren? In deze brochure plaats Peter van 't Riet beide verhalen in de joodse context van de 1e eeuw en legt de geheel verschillende betekenis van beide gelijkenissen uit. Voor meer info, klik hier.


Nieuwsbrief 37

26-2-2022 - De 37ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 37.


Heruitgave van het boek Joodse humor

25-2-2022 - Het boek Joodse humor, geschreven door Peter van 't Riet en verschenen in 2014 bij Folianti, was al enige tijd uitverkocht. Nu is een heruitgave verschenen die te koop is bij Amazon.com als paperback zowel als in e-boek formaat. Het op lichte toon gescheven boek is aardig om cadeau te geven aan familieleden, vrienden en kennissen die van humor houden.


Een discussie over de Noachidische geboden

23-2-2022 - Van november 2021 tot vorige week hadden Peter van 't Riet en Michel Canter een uitvoerige discussie over de herkomst en betekenis van de Noachidische geboden. De discussie voerden zij in het Engels, de moedertaal van Michel. De tekst is hier te downloaden.


Afgelaste lezingen voorjaar 2022

17-2-2022 - Aangezien Peter van 't Riet binnenkort een heupoperatie zal ondergaan, zijn veel lezingen in het komende voorjaar in overleg met de organisatoren afgelast. Geprobeerd zal worden ze in het najaar alsnog te programmeren. Actuele gegevens vind je hier in de Agenda.


Wie was de geliefde discipel?

17-2-2022 - In de rubriek Vragen en Antwoorden is een item toegevoegd over raadselachtige figuur van de 'discipel dien Jezus liefhad' in het Vierde Evangelie (Johannesevangelie). Je vindt het hier.

This is the website of Peter van 't Riet